Dotace ve včelařství

Chovatelům včel nabízí Česká republika hned několik možných dotací, které napomáhají k rozvoji včelaření u nás.

Podpora včelařství Ministerstvem zemědělství

Tato dotace vychází z tradice nezdaněného cukru pro včelařské účely. Dnes se jedná o Dotační program 1. D. – podpora včelařství. Jinak byla tato dotace také označována jako „dotace na cukr“, „dotace na zazimování“ či „dotace za opylování“. Peněžní výše této dotace na jediné včelstvo se nyní pohybuje okolo 150,- Kč. O dotaci lze žádat Český svaz včelařů v případě, že je včelař schopen zazimovat obvykle silné včelstvo. Podmínkou dokonce ani není členství v této organizaci.

Krajské dotace

Problémem krajských dotací je fakt, že se kraj od kraje liší podmínky získání dotace i výše dotované částky. Kraje nabízí například dotace k podpoře začínajících méně zkušených včelařů, či dotaci určenou k likvidaci zhoubné včelí choroby na území kraje. Podmínky získání dotace jsou tedy kraj od kraje různé, ale ve spoustě případů musí včelař sepsat nějaký projekt, který bude předložen příslušné komisi.

„Malé unijní dotace“

V poskytování finančních prostředků se v tomto případě dělí Česká republika společně s Evropskou unií. Nejnovější novela pochází z roku 2010. Výhodou je jistě široký dosah této dotace. Vztahuje se na technické vybavení provozu, léčivo, rozbory medu, rozvíjení včelařských znalostí chovatelů a na mnoho dalšího. Výše poskytovaných peněz bývá různá. Pokud má však příspěvek včelaři pomoci rozvinout se po stránce technické, pomocí této dotace lze splatit až polovinu celkové ceny, která by se měla pohybovat mezi 20 až 150 tisíci Kč. Částka se však neproplácí předem. V posledních letech má tato dotace tendenci se krátit.

„Velké unijní dotace“

Tato dotace vznikla za účelem rozvoje venkova a netýká se pouze včelařů. Přesněji se týká příspěvků, které napomohou zahájit činnost zemědělců, či modernizovat provoz. Zatímco tzv. „Malá unijní dotace“ poskytuje příspěvky v řádech tisíců, zde je možné získat milióny. I proto, je velmi složité tuto dotaci získat.

Obecní podpora

Je možné získat nějaké příspěvky také od obce, v jejímž katastru se včelařovy úly nachází. Můžou jí žádat také organizace, které takové včelaře sdružují. Jinou možností jak zmodernizovat a zlepšit včelaření je získání grantu, v případě že by jej nějaké město vyhlásilo.