Langstroth

Nástavkové úly Langstroth jsou původci úlů používaných v dnešní době. Jsou již 150 let hojně používány světovými včelaři pro svou jednoduchou obsluhu i konstrukci. Už to samo mluví o jejich velké kvalitě. Úl je schopen provozu v různém podnebí, čímž umožňuje včelaři používat skoro všechny provozní metody a zároveň je schopen provozu při různých snůškových podmínkách a rasách včel. Takže se nemusíte bát, langstrothovy úly sedí všem a všude.

Ulehčí vám srovnávání se zahraničními včelaři, jakož i spolupráci s nimi, jelikož se ve včelařských technologiích používá Langstrothova míra.

Charakteristické znaky úlu Langstroth:

 • Včelí mezera se dodržuje v každé z částí úlu.

 • Na všech nástavcích naleznete 10 rámků o Langstrothově délce 448 mm, rámky a nástavky jsou rozdílně vysoké. U všech nástavků jsou stejné rozměry uvnitř a stejné rozměry venku.

 • Náletové podstavce, dna, česnové zástrčky, česnové klíny, vnitřní a vnější víka a krmítka se u žádné ze sestav technologií neliší. Díky tomu výrobci mají spoustu racionalizačních možností.

 • Na úlu nejsou připojovací zářezy, díky čemuž se jednodušeji vyrábí a snadno se na něj nasazují nástavky.

 • Vyfrézovaná zahloubení zajišťují snadné uchopování nástavku.

 • Vrstvy jsou pohyblivé, tudíž zajišťují zjednodušení a urychlení práce.

 • Úlový obsah se dá optimálně přizpůsobit vzhledem k síle včelstva a nabídce snůšky.

 • Mezera mezi zimním včelím hroznem a stěnami úlu je ze stavebního i biologického hlediska více příznivá.

 • Zimní zásoby se tráví dlouhou cestou.

 • Dno není složité ani komplikované (nepotřebujete stavební uzávěru), ale můžete používat i vysoká dna, případně dno varroa umožňující kromě jiného i snadnou fumigaci spodem a jednoduché umísťování pylochytu.

 • Uzávěry, kočovné předsíňky a Sklopná kování nebudete potřebovat.

 • Nástavek vytvoříte za pomoci lepidla, čtyř dřevěných dílů a 12 až 16 šroubů.

 • Jako včelařům se Vám s takovýmito úly bude skvěle pracovat, jelikož každý z dílů můžete vzájemně vyměňovat. Snadněji se odprodává i přebírá. Stejně tak se snadněji nakupují doplňky.

 • Pro med se používají nízké nástavky, kvůli své malé váze.
   

Langstrothovy nástavky

Včelaři v poslední době stále raději používají nízkonástavkové provozy, přičemž k práci využívají jednu výšku plástu. Rozměry připojení nástavku se nemění.

U původního Langstrothova úlu byla u všech nástavků stejná výška 241 mm. Stejně tak jako u úlu Dadant se i zde může včelařit také za pomoci nízkých medových nástavků, čímž se snižuje váha nástavku i plástu, díky čemuž se zlepšuje manipulace s medem z panenského díla, zralým zavíčkovaným medem včetně medu ze slabších snůšek, druhovými medy, lépe se používají výkluzy a včely jsou snadněji vyfukovány během odebírání medu, je lépe technizováno odvíčkování a vytáčení. K nízkým nástavkům jsou pro co nejlepší vytáčení medu nutné radiální, hvězdicové či zvratné koše k medometům pro větší počet plástů.

Středně vysoké plásty mají své nedostatky, ovšem celková výhoda je předčí. Jeden samotný nástavek nebude stačit, zatímco v případě dvou je tomu přesně naopak. Spousta medu se nachází v plodišti složeném ze dvou nástavků. Není dobré přehazovat nástavky, protože s výjimkou hmotnosti se tím hrubě zasahuje do režimu teploty v plodovém hnízdě. Pro tvoření oddělků a k chovu matek na nástavkové míře je nutné rozdělit dno s česny a umístit úlové přepážky.

Variabilita úlu

Díky jeho variabilitě můžete ošetřovat včelstva s nejmenší možnou pracností ve srovnání s dalšími úly používanými na našem území, ať už jste majitel včelařské farmy či pouze nadšenec pro včelaření.

Úly s nástavky jsou v současnosti nejvíce rozšířenými úly. Tzv. zadováky, kláty či košnice již dávno vyšly z módy a nevyhovují jak včelařům, tak jejich včelám. Rámky jsou vysoké 159 nebo 185 mm v plodišti i medníkovém nástavci. Nástavky i plásty váží méně. U třínástavkového plodiště se nástavky zaměňují v rozsahu plodového hnízda, což zabraňuje velkým zásahům režimu teploty včelstva. Mezistěny se staví v předpřipravených nástavcích, které se dají připravit také mimo sezónu a pak mohou být určeny na med, případně na plod. S jednotlivými plásty manipulujete jen, pokud vytáčíte med nebo pokud chováte matky. Prevence před rojením a ochrana před množením roztočů Varroa se uskutečňuje v nízkém nástavku, kde se také chovají matky a kde se provádí oplodňování a selekce, jakož i jednoduchá výměna matek spojením oddělků s produktivními včelami. Nízké nástavky mají vysokou flexibilitu. Prostor se snadno přizpůsobí jakkoli silnému včelstvu a snůškové situaci. Stěny nástavků ve většině případů není nutné lepit. Díky malé hmotnosti nízké nástavky usnadňují včelaření ženám a starým včelařům. Můžete včelařit, aniž byste použili mateří mřížku. Z těchto úlů mají největší budoucnost právě úly Langstroth. Ostatní typy úlů používané na území naší republiky nejsou s Langstrothovými úly kompatibilní, což omezuje používání jejich nepostradatelných součástí, jako je krmítko, rámek, apod.

Rozšířenost a obliba langstrothu

Langstrothův úl je soustavně propagován a podporuje se jeho uvádění do provozu pro jeho jednoduchost a rozšíření ve světě zvláště díky Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Ze zakoupení tohoto úlu budete jistě nadšení. S provozováním tohoto úlu vám mohou pomoci odborné články, stejně tak jako rady od ostatních včelařů.

Světová rozšířenost tohoto úlu možná způsobí, že se již začne i sériově vyrábět. Snížily by se tak jeho výrobní náklady a jeho spotřebitelská cena by byla velmi příznivá. Naše země je ale pořád charakteristická velkým množstvím úlových systémů, které se u nás používají. Tím je znemožněna racionalizace výroby. V Čechách se proto nástavkové úly vyrábějí u malých firem vyrábějících pouze malé série. Přesto se ale u nás rozšiřuje sortiment nástavků, rámků, doplňků a dalšího zboží, což způsobuje, že u některých firem je nabídka zboží pestrá a cenově dostupná.