Včelí med

Nejznámějším a nejoblíbenějším včelím produktem je včelí med. Jedná se o látku vytvářenou včelami z nektaru či medovice rostlin, jejímuž sběru se včely věnují. Včely pak nasbírané látky přeměňují a upravují tak, aby vznikla tato oblíbená pochoutka, která je zdrojem jejich potravy. Med nechávají uzrát v plástech. Pro včely znamená med obrovský a vlastně jediný přísun energie, kterou potřebují. Jestliže včely chtějí med vyrobit, musí mít nasbírané dostatečné množství nektaru. Pokud chtějí získat 1 kg medu, musí zpracovat přibližně 3 litry nektaru. Pokaždé, když se včela vrací do úlu s nasbíraným medem v medovém váčku, předá jej dalším včelám k dalšímu zpracování. Dochází k následnému zahušťování, z nektaru se odpařuje voda, kterou včely nechají odtéct, dokud jí nezbývá v nektaru kolem 50 %. Poté včely nechají med zrát za přístupu čerstvého vzduchu. Potom je možné již téměř dozrálý med přenést do dalších buněk, které musí být hermeticky uzavřeny, aby med mohl dozrát úplně. Takto uschovaný med zaručuje včelám zásoby například na zimu.

Sladit či nesladit

V dnešní době je jednou z často debatovaných a sporných otázek, zda je či není vhodné sladit řepným a třtinovým cukrem nebo medem. Maminky malých dětí se často obávají, že jejich ratolesti budou mít kvůli jejich konzumaci rychleji zkažené či poškozené zuby, a také nežádoucích alergických reakcí, které mohou být někdy těmito produkty vyvolány. Kažení zubů malých dětí je přirozenou součástí jejich života, dá se však rozhodně zpomalit důkladnou ústní hygienou a používáním různých účinných přípravků. Je pravda, že zuby se nejvíce kazí v dětském věku, ale není to určitě důvod, proč by dítě nemohlo konzumovat med, pokud přímo netrpí alergií na něj. Protože však med svým složením není zátěží pro střeva a dostává se přímo do krve, je pro děti vhodnější. Naproti tomu cukry se na jednoduché cukry štěpí až teprve ve střevě. Jestliže člověk přijímá v potravě množství sacharózy, tedy řepného cukru, který je produkován zelenými rostlinami, nastávají zde následně kvasné procesy a dochází k enzymatickému štěpení cukrů na glyciny. Tím však dochází k zatěžování organismu člověka.

Pro vývoj dítěte jsou cukry důležité

Už od 18 měsíců věku dítěte jsou cukry velmi vhodné, protože pozitivně ovlivňují jeho přirozený rozvoj. Měli bychom však dbát, aby dítě cukry dostávalo v podobě jednoduchých glycinů, které jsou pro ně snáze zpracovatelné. Například v medu obsažená glukóza, tedy cukr hroznový, je vhodná zejména pro své specifické živiny, působí také jako zdroj energie. Glukóza je cukr jednoduchý, je vyráběn zejména hydrolýzou rostlinného škrobu. Pro mozek glukóza představuje hlavní přísun energie. Protože však mozek není schopen dlouhodobě energii skladovat, je pro něj nezbytný neustálý přísun glukózy. Pro mozek jsou rovněž velmi důležité bílkoviny. Glukóza se ve velké míře nachází ve světlých květových medech. Tato glukóza putuje po příjmu rovnou o krve člověka a není zde již potřeba enzymatického štěpení. Navíc med obsahuje okem téměř neviditelné mikroskopické pylové částečky, které jsou tvořeny bílkovinami. Tyto bílkoviny jsou také prospěšné, protože tvoří dobrý základ naší potravy. Med tvoří kolem 15 až 20 % vody, glukóza 24-39 %. Sacharóza je zastoupena v poměru 1-10%. Kromě těchto látek se v medu vyskytuje také fruktóza, která má celkem nízký glykemický index, čímž se velmi liší od glukózy. Fruktóza je jednoduchý ovocný cukr, a jak již samotný název napovídá, najdeme jej především v ovoci. V menším poměru jsou dále v medu obsaženy látky jako melecitóza, organické kyseliny, enzymy, minerální látky a vitamíny, také například aminokyseliny. Můžeme zde najít také různé hormonální látky, stejně jako vinné látky a barviva.

Med dítěti neuškodí

Je jasné, že maminkám jde především o zdraví jejich dětí, což je logické. Je důležité postarat se o to, aby dítě přijímalo látky vhodné pro jeho další rozvoj. Jedná se například o jednoduché glyciny a bílkoviny, které můžeme najít v medu. Jestliže tedy dítě není na med přímo alergické, nemělo by trpět alergickými reakcemi, které u alergiků mohou být způsobeny malými pylovými částečkami v medu obsaženými. Není žádný důvod věřit mýtu, že co je špatné, je tedy nutně i nezdravé. Rozhodně to tak není. Naopak pro správný rozvoj vašeho dítěte, kterému je již více než 18 měsíců, jsou ve skutečnosti cukry a další potřebné látky přímo nezbytné. Jestliže se maminky obávají, že pokud jejich dítě bude konzumovat med a sladit jím, způsobí mu poškození zubů a vznik zubních kazů, pomůže jediná rada. Jediný způsob, jak zabránit tvorbě kazů, je časné a pečlivé čistění zubů dětí. Pokud si dítě bude zuby pravidelně a důkladně čistit, můžete mu, pokud netrpí alergií, bez obav povolit konzumaci medu.