Včelařovi povinnosti

Pokud chce někdo včelařit, musí o tom vědět příslušné úřady. Včelařství je u nás velmi hlídané, což napomáhá nejen kvalitě medu, ale i například včasnému zachycení zhoubných včelích chorob, které by jinak mohly vyhubit obrovské množství včel.

Obecné povinnosti včelaře

Základem pro legální včelaření je evidence chovatele v centrální evidenci, která slouží hlavně veterinární správě. Každý včelař u nás je registrován u Českomoravské společnosti chovatelů.

Obecní úřad by měl být také informován o stanovišti včelích úlu v jeho katastru. To napomáhá zamezit místním zemědělcům používání postřiků, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu medu. Toto stanoviště je třeba nahlásit ještě před tím, než budou včely na místo skutečně přivezeny, z čehož vyplívá další povinnost chovatele včel – k převozu včel je potřeba veterinární osvědčení.

Každý včelař by měl samozřejmě platit za svou činnost daně. Tak tomu sice nebylo vždy, nyní je to však nutné.

Každoroční povinnosti

Přestože se včelař náležitě zaregistroval, nahlásil stanoviště na obecním úřadě a zajistil převoz včelám, způsobem jaký schvaluje zákon, jeho styk s úřady s tím samozřejmě nekončí.

Každý nový rok je nutné opětovně nahlásit stanoviště včelích úlů na obecním úřadě, jak ustanovuje zákon z roku 2004. Včelař tak musí učinit nejpozději do konce měsíce února.

Ke konci sezóny (do 15. září) musí včelař nahlásit početní stav včelstev, které chová. Udává se aktuální počet včelstev ke dni 1. Září.

Každý včelař by si také měl vést vlastní registr, kde zmíní každou důležitou změnu, která se v jeho chovu stala (změny stanoviště, úhyny včelstev, počty včelstev, výměnu matky včelstva, zachycení chorob, které jeho včelstva prodělala, a mnoho dalšího).

Daně

Chování včelstev lze zdanit jako podnikání, ale většina včelařů tuto možnost nevyužívá. Placené daně většiny včelařů spadají do kolonky „ostatní příjmy“.

Náležitosti přesunu včelstev

Jak bylo řečeno výše, k přesunu včelstev si včelař musí opatřit veterinární osvědčení, které se zabývá přemístěním zvířete. Podmínky se liší podle toho, zda včelař své včely hodlá převážet pouze v rámci kraje, či i mimo něj.

Při přesunu mimo kraj se včelař neobejde bez úředního dokumentu „veterinární osvědčení k přemístění zvířete“ .

Oproti tomu, pokud hodlá včelař přemisťovat včely pouze v rámci kraje, postačí mu zdravotní potvrzení týkající se stavu zvířete a nákazové situace chovu, které mu vydá veterinář.

Existují i další mimořádná veterinární opatření, například z důvodu vážných včelích chorob.