Tvorba oddělků

Tvorba oddělků je tradiční a velice osvědčený způsob práce včelaře. Dnes má již plně nezastupitelné místo ve včelařské praxi, vždyť pomocí něj velmi efektivně množíme včelstva, ale také zabraňujeme nechtěnému rojení včel.

Pokud je tvorba oddělků pro vás novinkou, pročtěte si tento návod. Můžete poznat mnoho návodů, ty se ale budou lišit jen v detailech, ale základní postup je stejný. A velmi jednoduchý.

Potřeby k tvorbě oddělků

 • Plemenáč, dno, nástavek a víko

 • Přepážka, rámky s mezistěnami

 • Zásobní plást a podněcovací krmení

 • Souš s nastříkanou vodou (pro nedostatek létavek shánějících vodu) - může být z mateřského včelstva

 • Zralý matečník, klidně i dva

Tvorba oddělků krok za krokem

 • Nejprve z kmenového včelstva odeberte jeden plást se zavíčkovaným plodem krátce před líhnutím. Pokud je květen jž za námi, vezměte i dva. Na plástu nechte obsedající včely. Takový plást vložte mezi zásobní plást a souš s vodou do plemenáče či nového úlu.

 • Přidejte včely z dalších jeden či dvou rámečků s otevřeným plodem.

 • Do plástu s plodem zapíchněte zralý matečník. Mohou být i dva. Pokud není cílem vytvořit oddělek se starou matkou, pomatujte, že nová matka musí zůstat v původním včelstvu.

 • Nakonec zavřete plemenáč a umístěte ho na nové místo. Nejlepší bude úplně nové a vzdálené stanoviště.

Nyní si odpočiňte a k oddělku se vraťte po dvou až třech dnech.

 • Nejprve překontrolujte vylíhnutí matečníku a v případě potřeby přidejte podněcovací krmení

 • Postupně začněte s rozšiřováním pomocí mezistěn

 • Asi po deseti dnech zkontrolujte kladení matky, její nevylíhnutí nebo ztrátu okamžitě a patřičně vyřešte.

Pro další kroky navštivte článek věnující se péči o oddělek.

Pokud se věnujete včelaření v nízkých nástavcích, vytvoříte rovnou z celého nástavku odebraného z kmenového včelstva. Dejte pozor, abyste odebrali nástavek bez matky. Tu přidáte v matečníku. Metoda je to rychlá, snadná a nenáročná. Její nevýhoda tkví ve velkém oslabené mateřského včelstva.