Rojení včel

Charakteristickou a přirozenou vlastností včelího druhu je rojení. Jedná se o způsob rozmnožování včel, ke kterému dochází zejména v teplých a slunečných obdobích roku. Právě tento způsob rozmnožování zajišťuje včelám pokračování jejich existence.

Jak k rojení dochází a jak probíhá

K rojení obvykle nedochází jen tak, mívá zpravidla nějaké příčiny. Rojení může být způsobeno například přehřátím včel v úlu nebo také nedostatečným prostorem v úlu, který se tak včely pokouší řešit. Dalším důvodem bývá nepoměr mezi uzavřeným a zavíčkovaným plodem. Pokud tedy včely dostanou podnět, mohou na něj reagovat tím, že začnou vytvářet nové buňky, které by umožňovaly vylíhnutí nových matek, matečníky. Do těchto buněk jsou pak matkou nakladena nová vajíčka. Z těchto vajíček po nakladení do normální buňky vznikají dělnice. Pokud je však matka naklade do matečných buněk, vylíhnou se z nich nové budoucí matky, které starou matku mohou nahradit. Vylíhne-li se z matečníků více adeptek na novou matku, musí se spolu o tuto pozici utkat a usmrtit sokyni. Když je nová matka ještě v matečníku, má veškerou péči dělnic, které ji zásobují dostatečným množstvím potravy, kterou tvoří mateří kašička. Protože se však včely starají o matku novou, o starou se už starat přestávají a končí s jejím krmením. Stará matka tak přestává být plnohodnotnou matkou v úlu, neboť ztrácí schopnost kladení vajíček. Naproti tomu však je lehčí a získává znovu schopnost létat, kterou chce co nejdříve využít a snaží se dostat k česnu a tak i z úlového prostoru. V této době včely začínají s rojením. Nejprve však musí dojít k zavíčkování matečné buňky, které signalizuje, že včely jsou na rozmnožování připraveny a mohou brzy opustit úl. Než se tak však stane, musí se včely postarat o svou potravu pro dlouhý let a naplní si své medné váčky medem. Poté včely vylétávají z úlu, vede je jejich stará matka. Její schopnost létání však stále není nijak zvlášť dobrá, je spíše špatným letcem, proto se matka nepouští do příliš dlouhých letů. Spolu s ostatními včelami se usadí spíše v okolí starého úlu a vyčkávají. Včely svou matku obklopí ze všech stran a vytvoří tak rojový hrozen. Takto uspořádané včely mohou setrvat několik hodin, ale také až dva dny. Zatímco včely s matkou v rojovém hroznu čekají, včely pátračky se věnují pročesávání svého okolí a hledání nového místa pro včely, které by bylo nejvhodnější pro jejich opětovné uhnízdění. Když včely pátračky objeví vhodnou dutinu, informují se navzájem a dají vědět včelám v hroznu. Ty se pak přemístí na nové místo a dojde k uhnízdění. Pokud se včely vydají na let se starou matkou, jedná se o první let, na jehož konci bude stará matka nahrazena matkou novou. Takovému letu se říká prvoroj. Naopak při letech dalších, kterým říkáme poroje, už včely mají matku novou, která v létání tu starou předčí, je mnohem lepším a rychlejším letcem, zdolá i delší vzdálenosti.

Rojení není nebezpečné

V období rojení včel se mnoho lidí obává, že je rojící se včely napadnou svými žihadly. Naopak včely v tomto období nikdy nebodají a není tedy důvod bát se napadení. Nabízí se nám zde několik vysvětlení, proč tomu tak je. Když včely vylétávají z úlu a rojí se, mají naplněné své medné váčky, mají potravu, nejsou tedy výbojné. Navíc se nemusí obávat, že někdo napadne úl, nemusí bránit svůj domov, neboť momentálně žádný nemají. Není tedy důvod děsit se útoku rojového hroznu. Jestliže jste však alergičtí na hmyz, a tedy i na včelí bodnutí, a při bodnutí včely vám hrozí v krajním případě smrt, v takovém případě je moudré se nepřibližovat včelímu roji, raději se mu vyhýbejte. Pokud vás včela bodne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud víte o rojovém hroznu ve vašem okolí, není pravděpodobné, že na vás včely zaútočí, neboť rojící se včely nebodají. Přesto, jestliže se bojíte právě přítomného roje, můžete se obrátit na včelaře, který vám jistě poradí a může roj odchytit. Roje však nikdy nezůstávají dlouhou dobu na jednom místě, maximálně po dobu dvou dní, spíše však méně.

Nevýhody rojení

V dnešní době se mnoho včelařů rojení snaží spíše všemožně zabránit, než aby je podporovalo, a mají pro to také důvod. Rojení včelařům totiž ubírá zisk ze včelstva, což je pro ně jistě nepříjemné. Ačkoliv se včelaři snaží tomuto jevu zabránit, pořád se jedná o záležitost přirozenou, které nejde vyvarovat vždycky stoprocentně. Rojení však může také přinést řadu problémů, jako je například přenos infekčních chorob, což je nežádoucí. Pokud včelař vhodně ošetřuje své včelstvo, vybírá včely méně rojivé a kontroluje, že v úlu nevznikají žádné nové matečníky, které by mohly spustit rojení, může tento proces výrazně omezit.